Sempozyum Hakkında

Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar için bir dostluk ve işbirliği ortamı oluşturarak Tekirdağ’ın tarihsel misyonlarını diriltecek, birikimlerini ileriye, gelecek kuşaklara taşıyacak kentin tarihsel kimliğine yakışır bir etkinliğin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, T.C. Süleymanpaşa Belediye BAŞKANLIĞI ve sempozyum küratörü N. Nermin SÖZEL’in işbirliği ile gerçekleştirilecek olan bu sempozyumda ulusal ve uluslararası platformdan sanatçılar bir araya gelerek, tarihinde bir çok medeniyetin zengin kalıntılarını barındıran kentimize ve yöremize kısa sürede çağdaş sanat eserlerinin kazandırılması ve kentin çağdaş sanatlar müzesine dönüştürülmesi için çalışacaklar ve böylelikle Tekirdağ’ ın hakettiği sanatsal ve kültürel değerin kazanılmasına katkıda bulunacaklardır.

Eserler

Sanatçılar

Asistanlar

Ezgi Çitçi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Nail Yardım

Çukurova Üniversitesi

Orçun Beslen

Kocaeli Üniversitesi

Şahin Karakuş

Kocaeli Üniversitesi

Tülay Çakmak

Dokuz Eylül Üniversitesi