Sempozyum Hakkında

Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar için bir dostluk ve işbirliği ortamı oluşturarak Tekirdağ’ın tarihsel misyonlarını diriltecek, birikimlerini ileriye, gelecek kuşaklara taşıyacak kentin tarihsel kimliğine yakışır bir etkinliğin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, T.C. Süleymanpaşa Belediye BAŞKANLIĞI ve sempozyum küratörü N. Nermin SÖZEL’in işbirliği ile gerçekleştirilecek olan bu sempozyumda ulusal ve uluslararası platformdan sanatçılar bir araya gelerek, tarihinde bir çok medeniyetin zengin kalıntılarını barındıran kentimize ve yöremize kısa sürede çağdaş sanat eserlerinin kazandırılması ve kentin çağdaş sanatlar müzesine dönüştürülmesi için çalışacaklar ve böylelikle Tekirdağ’ ın hakettiği sanatsal ve kültürel değerin kazanılmasına katkıda bulunacaklardır.

Eserler

Sanatçılar

Asistanlar

Can Bilen

Hacettepe Üniversitesi

Caterina Olivera

Lizbon Üniversitesi

İjlal Marmarisli

Dokuz Eylül Üniversitesi

Oğuzcan Genç

Akdeniz Üniversitesi

Özer Çevik

Sofya Ulusal Sanat Akedemisi

Zeynep Üçöz

Hacettepe Üniversitesi